C o a c h i n g

Volgens het etymologisch woordenboek van Van Dale komt het woord coach van hetzelfde stamwoord als koets, en is de oorspronkelijke betekenis van (aanvankelijk) studie- en sportbegeleider dus: iemand in een koets brengen! Dat is een heel mooie metafoor voor een afgebakend proces van richting bieden en richting geven, van een veilige, en soms ook comfortabele omgeving, van zichtbare en voelbare actie, met een duidelijk einddoel! Coaching is op dit moment een hot item: neem een bijvoeglijk naamwoord, zet er coaching achter, en de kans is groot dat het bestaat! Toch zijn er in de uitgangspunten meer overeenkomsten dan verschillen. In 2004 heeft een werkgroep binnen de NOBCO (een beroepsvereniging) een poging gedaan om een bruikbare definitie voor het begrip ‘coaching’ op te stellen. “Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door: bewustwording en persoonlijke groei het vergroten van zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden Coach en gecoachte nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces. (Onder gecoachte kan ook worden verstaan: een team dat als eenheid wordt gecoacht.)”.

COACHING

Soms ingezet als secundaire arbeidsvoorwaarde, om te kunnen werken aan zaken die niet onmiddellijk consequenties hebben voor werkgever en werknemer, maar wel de aandacht verdienen.

Lees verder in het pdf-bestand. Klik hier!

RE-INTEGRATIE

Al mijn coachingsactiviteiten hebben met een of andere vorm van arbeid te maken. Als Senior Coach heb ik in opdracht van het UWV en WERKbedrijf veel gewerkt met mensen in complexe situaties waarbij de psychische conditie altijd een rol speelde.

Lees verder in het pdf-bestand. Klik hier!

SPOOR2

In toenemende mate coach ik mensen in het kader van de wet Verbetering Poortwachter: dat betekent dat de werkgever in het tweede ziektejaar zichtbare re-integratie-inspanningen moet kunnen aantonen als er sprake is van Spoor 2.

Lees verder in het pdf-bestand. Klik hier!

OUTPLACEMENT

Is vaak ook een emotionele aangelegenheid. Ofschoon de beslissing om met outplacement uit elkaar te gaan vaak heel logisch is, lijkt op dat moment de toekomst meer bedreigend dan uitnodigend. Ervaringsfeit is dat meer dan 80% van outplacementwerknemers meer tevreden is met de nieuwe baan dan met de oude!

Lees verder in het pdf-bestand. Klik hier!

PROBLEEMINVENTARISATIE MET EEN PLAN VAN AANPAK DOOR EXTERN DESKUNDIGE

Op verzoek van het MKB ontwikkeld. Juist daar spelen regelmatig problemen waarvan de aanpak niet onmiddellijk duidelijk is, maar die wel om een aantal redenen sluipend-destructief zijn.

Lees verder in het pdf-bestand. Klik hier!

RE-INTEGRATIE en OUTPLACEMENT ALS LOOPBAANCOACH VAN ZEKERAANHETWERK

Lees verder in het pdf-bestand. Klik hier!


Voor een artikel uit Het OndernemersBelang: klik hier.
logo Zeker aan het werk
registermediator