Voor wie me nog niet kent!

Van der Laak Training & Advies werd in 1999 door mij ingeschreven bij de KvK. In die tijd ging het voornamelijk om het geven van cursussen, zowel in company als als gastdocent bij PSW Arbeid.
In de jaren daarvoor heb ik op diverse plaatsen en in wisselende functies in de GGZ gewerkt. In 1995 werd ik gevraagd deel te nemen aan een driehoeksamenwerking tussen WZI Eindhoven, UWV en GGzE in het kader van arbeidstoeleiding voor mensen met ernstige psychische problematiek.
Sindsdien heb ik op diverse plaatsen en bij diverse re-integratiebedrijven gewerkt, vaak niet zelf geïnitieerd, maar eerder omdat de re-integratiemarkt een zeer grillige markt is met komende en gaande bedrijven.
Mijn eerdere onderwijservaring en mijn langjarige ervaring in de psychiatrie maakten het bijna vanzelfsprekend dat mijn groeiende ervaring op het snijvlak van psychiatrie en arbeidstoeleiding meer en meer gevraagd werd in te zetten als (gast)docent. Waar dat in heeft geresulteerd lees je onder Cursussen en Trainingen.
Mensenkennis – niet als een diagnostisch instrument maar als een ervaringsgegeven – is in deze branche een absolute voorwaarde om kwaliteit en continuïteit te kunnen leveren. Toen een van de vorige werkgevers mij dan ook aanbood een opleiding tot Mediator te gaan volgen heb ik daar gretig gebruik van gemaakt.
Vervolgens heb ik enkele jaren op verzoek van een Arbo-dienst frequent kunnen mediëren en zo veel ervaring opgedaan met Arbeidsmediation. Meer over Mediation lees je onder dat tabblad.

Buiten cursussen, trainingen en Mediation houd ik me bezig met Coaching in arbeidssituaties. Dat kan vanuit verschillende startposities: een eerste oriëntatie op die arbeidsmarkt op basis van mogelijkheden en beperkingen, vanuit een (dreigend) vastlopen op zoek naar oorzaken en oplossingen, coaching als een secundaire arbeidsvoorwaarde enzovoort. Meer over Coaching vind je onder dat tabblad.

Kortom: ben je op zoek naar een deskundige senior met veel ervaring en een actueel netwerk, dan ben je bij mij aan het goede adres!

Via de contactpagina kun je me snel en gemakkelijk bereiken!
Vriendelijke groet,

Wil van der Laak

Zie verder onder Coaching.


registermediator